13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich – konkurs nr RPLU.13.03.00-IZ.00-06-001/17

W dniu 17 grudnia 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów do dofinansowania w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020 – konkurs nr RPLU.13.03.00-IZ.00-06-002/17. Konkurs dotyczył obszarów rewitalizacji na terenie gmin miejskich, w których siedziby mają powiaty.


Dofinansowanie otrzymało 21 projektów, w tym 3 przygotowane przez naszych ekspertów:


• Projekt „REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA BIŁGORAJ” Wnioskodawca: Gmina Miasto Biłgoraj, wartość projektu: 19 199 932,64 zł, wartość dofinansowania: 11 379 631,93 zł


• Projekt „REWITALIZACJA MIASTA KRAŚNIK” Wnioskodawca: Miasto Kraśnik, wartość projektu: 18 138 222,74 zł, wartość dofinansowania: 11 141 548,38 zł


• Projekt „REWITALIZACJA STAREGO MIASTA W ŁĘCZNEJ - II ETAP” Wnioskodawca: Gmina Łęczna wartość projektu: 15 979 405,15 zł, wartość dofinansowania: 11 316 329,83 zł


Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla ww. projektów to aż 33,84 mln zł

Wesołych Świąt

yczenia

13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich – konkurs nr RPLU.13.03.00-IZ.00-06-002/17

W dniu 15 listopada 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów do dofinansowania w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020 – konkurs nr RPLU.13.03.00-IZ.00-06-002/17. Konkurs dotyczył obszarów rewitalizacji na terenie gmin miejskich i miejsko-wiejskich powyżej 5000 mieszkańców, z wyjątkiem gmin w których siedziby mają powiaty.

 

Dofinansowanie otrzymało 12 projektów, w tym 3 przygotowane przez naszych ekspertów. Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla ww. projektów to aż 19 740 814,63 zł.

 

Tytuł projektu: Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa

Wnioskodawca: Gmina Poniatowa

Kwota dofinansowania: 7 462 011,17 zł (w tym kwota z EFRR 6 746 118,84 zł)

 

Tytuł projektu: Modernizacja istniejących budynków przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu oraz w Teodorówce 124 na potrzeby społeczne mieszkańców Gminy Frampol

Wnioskodawca: Gmina Frampol

Kwota dofinansowania: 6 345 243,30 zł (w tym kwota z EFRR  5 710 103,34 zł)

 

Tytuł projektu: Rewitalizacja w Gminie Tarnogród

Wnioskodawca: Gmina Tarnogród

Kwota dofinansowania: 5 933 560,15 zł (w tym kwota z EFRR 5 353 836,67 zł)

 

Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem:

https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1851-p_style_text_align_justify_w_dniu_13.html

Działanie 1.5 Bon na innowację

W dniu 31 sierpnia 2018 r. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie opublikowała listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.5 Bon na innowację, konkurs nr RPLU.01.05.00-IP.01-06-001/18.

Dofinansowanie otrzymało 7 projektów, w tym 1 przygotowany przez naszych ekspertów.

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnej klamki drzwiowej i okiennej dla Przedsiębiorstwa Metalowego WISBERG Sp. z o.o.”
Wnioskodawca: PRZEDSIĘBIORSTWO METALOWE "WISBERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kwota dofinansowania: 89 887,50 zł

Pełna lista rankingowa dostępna pod linkiem:
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1753-rozstrzygniecie_konkursu.html

Obecnie trwa procedura podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - projekty z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

W dniu 30 sierpnia 2018 r. Urząd Marszałkowski w Lublinie opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekty z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, konkurs nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-002/17.

Dofinansowanie otrzymało 7 projektów, w tym 1 przygotowany przez naszych ekspertów.

Tytuł projektu: „Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie poprzez utworzenie nowych i reorganizację już istniejących świadczeń medycznych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej”
Wnioskodawca: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
Kwota dofinansowania: 945 389,97 zł

Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem:
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1751-rozstrzygniecie_konkursu_nr_rplu_13_01.html

Dane kontaktowe

EuroCompass Sp. z o.o.
ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin

tel.: 48 81 440 80 90, 48 81 440 80 91

faks: 48 81 440 80 91, 48 81 440 80 92

tel. kom.:

+48 605 577 606 - Ryszard Boguszewski, Prezes Zarządu

+48 607 807 869 - Włodzimierz Styk, Wiceprezes Zarządu

+48 785 550 869 - Dział planowania i przygotowania projektów

+48 665 997 828 - Dział planowania i przygotowania projektów


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000425862 | NIP 712 305 45 11 | REGON 060226186
Numer konta bankowego PKO BP  33 1020 3176 0000 5402 0157 9259