Mniej środków unijnych dla Polski i województw po roku 2020.

Na początku czerwca br. Komisja Europejska przedstawiła wstępną propozycją alokacji środków unijnych, jakie będą dostępne dla poszczególnych krajów członkowskich na finansowanie polityki regionalnej i polityki spójności. Zgodnie z przedstawioną propozycją alokacja dla Polski wynosi 64,4 mld euro  na lata 2021-2027 i jest o 22% niższa w porównaniu do obecnie realizowanej perspektywy finansowej przypadającej na lata 2014-2020. Pomimo znacznego obniżenia środków na finansowanie projektów rozwojowych w Polsce, nasz kraj pozostanie jednak dalej głównym beneficjentem unijnej polityki spójności, wyprzedzając takie kraje jak: Włochy (38,6 mld euro), Hiszpanię (34,0 mld euro), Rumunię (27,2 mld euro) czy też Portugalię (21,2 mld euro).

 

Wydatkowanie środków w nowej perspektywie finansowej UE będzie skoncentrowane na realizacji pięciu priorytetów, wstępnie zdefiniowanych jako: (i) Europa bardziej inteligentna (innowacje, cyfryzacja, transformacja gospodarcza, wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw; (ii) Europa bardziej zielona i wolna od emisji gazów cieplarnianych (wdrażanie w życie Paryskiego Porozumienia, inwestowanie w transformację energetyczną miast i regionów i odnawialne źródła energii, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym); (iii) Europa bardziej połączona (strategiczna infrastruktura w zakresie transportu, energetyki i szybkiego Internetu); (iv) Europa bardziej społeczna (zapewnienie podstawowych praw w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, wysoka jakość zatrudnienia i edukacji, rozwój umiejętności, włączenie społeczne, równy dostęp do usług zdrowotnych); (v) Europa bliższa obywatelom (wspieranie oddolnych strategii i inicjatyw, zrównoważony rozwój miast w całej UE).
Obecnie trwa ożywiona dyskusja na temat zaproponowanych alokacji finansowych i priorytetów polityki spójności UE po roku 2020. Zapewne potrwa ona do końca 2018 roku i zakończy się przyjęciem ostatecznych decyzji i rozstrzygnięć przez Radę Unii Europejskiej w I połowie 2019 roku. W międzyczasie można zapoznać się ze wstępnymi projektami rozporządzeń wykonawczych dotyczących przyszłej polityki spójności, które są dostępne na stronach Komisji Europejskiej pod linkiem:

 

https://ec.europa.eu/commission/publications/cohesion-and-values_en

Dane kontaktowe

EuroCompass Sp. z o.o.
ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin

tel.: 48 81 440 80 90, 48 81 440 80 91

faks: 48 81 440 80 91, 48 81 440 80 92

tel. kom.:

+48 605 577 606 - Ryszard Boguszewski, Prezes Zarządu

+48 607 807 869 - Włodzimierz Styk, Wiceprezes Zarządu

+48 785 550 869 - Dział planowania i przygotowania projektów

+48 665 997 828 - Dział planowania i przygotowania projektów


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000425862 | NIP 712 305 45 11 | REGON 060226186
Numer konta bankowego PKO BP  33 1020 3176 0000 5402 0157 9259