Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski

Kwota projektu:  6 842 011, 55

Dofinansowanie:  4 212 544, 12

 

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego, dywersyfikacja dostaw energii oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. W ramach projektu zostaną zamontowane zestawy kolektorów słonecznych (2, 3 i 4 panelowe) na budynkach mieszkańców gminy Radzyń Podl.,łącznie 532 zestawy (1470 paneli) o mocy 1,82133MW. Z kolektorów słonecznych będzie korzystać ok.2100 os.Ponadto w ramach projektu zostanie zainstalowanych 40 kotłów na biomasę (drewno,pellet,brykiety drzewne,zrębki,odpady drzewne,słoma) na budynkach mieszkalnych oraz 1 kocioł na budynku użyteczn.publ.(Budynek Stowarzyszenia Ewangelizacji i Kultury Siedleckiej w m.Siedlanów)-łączna moc 750 kW (liczba korzystających: 156). Zostanie utworzona podstrona internetowa promująca odnawialne źródła energii - portal ten będzie wdrażał i promował rozwiązania, usługi i produkty czystej energii a także promował gminę jako ośrodek czystej energii na obszarze peryferyjnym. W ramach projektu zostanie także wykonany System TIK,który będzie m.in. zbierać i przechowywać w centralnej bazie danych inform.o instalacjach OZE, produkcji energii w poszczególnych instalacjach, monitorować pracę inst. OZE i w razie konieczności powiadamiać określonych użytkowników systemu o nienormalnych stanach czy przerwach w pracy instalacji, zarządzać instal.(wprowadzanie do systemu nowych urządzeń, wprowadzania zmian ich właściwości itp.), generować raporty dotyczące ilości wyprodukowanej przez określone grupy instalacji (np. wg rodzaju instalacji, lokalizacji) energii w określonych okresach czasu, wizualizować rozmieszczenie instalacji na mapie, z możliwością symbolizacji wg rodzaju, mocy itp. Przedmiotowy projekt jest spójny zgodny z "Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej", który celem jest poprawa jakości powietrza do poziomów dopuszczalnych i docelowych, mi.in. poprzez ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez stworzenie i realizację systemu zachęt do ich likwidacji lub wymiany na niskoemisyjne.

 

Aktualnie firma EuroCompass została wybrana jako wykonawca do zarządzania i rozliczania ww. projektu.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu - 2016-05-23

Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu - 2018-06-29

Budowa instalacji fotowoltaicznej - farmy słonecznej w miejscowości Suszno gm. Włodawa.

Kwota projektu:  1 594 031, 05 zł

Dofinansowanie:  842 374, 13 zł

 

Głównym celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa energetycznego PM Wisberg Sp z o.o. poprzez dywersyfikację dostaw energii elektrycznej. Celami szczegółowymi projektu będzie podniesienie konkurencyjności firmy PM Wisberg Sp z o.o. poprzez inwestycję w ochronę środowiska i odnawialne źródła energii, zmniejszenie kosztów energii elektrycznej w procesie produkcji Firmy, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, podniesienie świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa lokalnego, zwiększenie wykorzystania poprzez firmę PM Wisberg Sp z o.o. nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych w zarządzaniu energią. Osiągnięcie celu głównego i celów szczegółowych możliwe będzie przez budowę instalacji fotowoltaicznej - Farmy słonecznej w miejscowości Suszno g. Włodawa. System ten wpłynie na zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej z OZE w przedsiębiorstwie, powodując zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej z paliw konwencjonalnych.

 

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu:

 

liczba nowo utworzonych miejsc pracy-1,

produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]-342,

produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]-342,

szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok]-113,64.

 

Aktualnie firma EuroCompass została wybrana jako wykonawca do zarządzania i rozliczania ww. projektu.

 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu - 2018-03-01

Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu - 2018-09-30

Pożyczki na rozwój biznesu

Nasza firma od października 2017 r. prowadzi Punkt Obsługi Klienta we współpracy z Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., która realizuje projekt pn. „Instrument Finansowy – Pożyczka mała oraz Pożyczka duża” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 

Pożyczka dostępna jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego. Wartość  pożyczki wynosi od 250 000 zł do 1 000 000 zł. Maksymalny okres spłaty do 5 lub 8 lat. Istnieje również możliwość  6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych.

Pożyczka może być przeznaczona na inwestycje początkowe tj. inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Efektem inwestycji musi być wprowadzenie produktu tzn. wyrobu lub usługi, nowego lub udoskonalonego dla firmy. Produktem nowym dla firmy jest taki produkt, którego cechy lub przeznaczenie różnią się znacząco od produktów dotychczas oferowanych przez przedsiębiorstwo.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.barr.org.pl/pozyczki-z-rpo-wl-2014-2020/

Zapytanie ofertowe nr 1/Llab/2016 z dnia 31.10.2016 na „Rozbudowę budynku Centrum Nowoczesnych Usług i Technologii (CNUiT)” w ramach projektu Lubelskie laboratorium otwartych innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych miast"

Zaproszenie do składania ofert na rozbudowę budynku Centrum Nowoczesnych Usług i Technologii (CNUiT) wraz z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi, systemem sygnalizacji pożaru, instalacją wentylacji mechanicznej, klimatyzacji pomieszczeń, c.o. i hydrantową, realizowaną w ramach projektu pt. „Lubelskie laboratorium otwartych innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych miast” w ramach RPO WL na lata 20142020, Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.

 

Zapytanie ofertowe

 

Zmiany do zapytania ofertowego nr 1/Llab/2016 z dnia 31.10.2016 

 

Protokół z postępowania

 

 

Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2030 roku)

W dniu 15 września 2015 r. zakończyły się prace nad Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2030 roku).

 

Czytaj więcej...

Dane kontaktowe

EuroCompass Sp. z o.o.
ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin

tel.: 48 81 440 80 90, 48 81 440 80 91

faks: 48 81 440 80 91, 48 81 440 80 92

tel. kom.:

+48 605 577 606 - Ryszard Boguszewski, Prezes Zarządu

+48 607 807 869 - Włodzimierz Styk, Wiceprezes Zarządu

+48 785 550 869 - Dział planowania i przygotowania projektów

+48 665 997 828 - Dział planowania i przygotowania projektów


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000425862 | NIP 712 305 45 11 | REGON 060226186
Numer konta bankowego PKO BP  33 1020 3176 0000 5402 0157 9259