Wyniki konkursu do Działania 1.4 Schemat B RPO WL

W dniu 13 stycznia 2014 r. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie opublikowała na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 1.4 Schemat B Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii (nabór wniosków odbył się w dniach od 31.10.2012 r. do 05.02.2013 r.).

  

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia wykładów w ramach szkolenia „Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych”

EuroCompass Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie wykładów w ramach szkolenia „Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych” w ramach realizowanego projektu „Lubelskie MŚP wpisane w rozwój sektora usług typu BPO”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia wykładów w ramach szkolenia „Doradca podatkowy”

EuroCompass Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie wykładów w ramach szkolenia „Doradca podatkowy” w ramach realizowanego projektu „Lubelskie MŚP wpisane w rozwój sektora usług typu BPO”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe

 

Zał. 1 Formularz ofert

Zał. 2 Wykaz zrealizowanych szkoleń / wykładów

Zał. 3 Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

 

Zapytanie ofertowe na usługę trenerską w ramach szkolenia „Doradca podatkowy”

W związku z tym, iż w odpowiedzi na ogłoszone w dniu 24 kwietnia 2012r. zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi przeprowadzenia zajęć w ramach szkolenia „Doradca podatkowy” w ramach realizowanego projektu „Lubelskie MŚP wpisane w rozwój sektora usług typu BPO”, do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10.05.2012 r. do godz. 16.00, nie wpłynęły oferty na następujące części zapytania: II, III, IV, VI, VII natomiast oferta złożona na część I została wycofana.

 

Ponownie ogłasza się nabór ofert na usługę trenerską w ramach szkolenia „Doradca podatkowy”

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe

 

Zał. 1 Formularz ofert

Zał. 2 Wykaz zrealizowanych szkoleń / wykładów

Zał. 3. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

 

BPO - księgowi i doradcy

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia "Doradca inwestycyjny"

 

Zapytanie ofertowe DI

Zał. 1 Formularz oferty

Zał. 2 Wykaz zrealizowanych szkoleń

Zał. 3 Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

 

Dane kontaktowe

EuroCompass Sp. z o.o.
ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin

tel.: 48 81 440 80 90, 48 81 440 80 91

faks: 48 81 440 80 91, 48 81 440 80 92

tel. kom.:

+48 605 577 606 - Ryszard Boguszewski, Prezes Zarządu

+48 607 807 869 - Włodzimierz Styk, Wiceprezes Zarządu

+48 785 550 869 - Dział planowania i przygotowania projektów

+48 665 997 828 - Dział planowania i przygotowania projektów


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000425862 | NIP 712 305 45 11 | REGON 060226186
Numer konta bankowego PKO BP  33 1020 3176 0000 5402 0157 9259