Inne

Naszymi klientami są również instytucje związane z ochroną zdrowia (stacje pogotowia ratunkowego, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej), spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej, kościoły itd. Współpraca z tymi instytucjami koncentruje się głównie na przygotowaniu projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na poprawę infrastruktury do świadczenia określonych usług. Więcej na temat efektów naszej współpracy z organizacjami pozarządowymi można znaleźć poniżej:

 

907452157f49e0974932g2989-2jan bozyjanow szpitallogologo 1simenaspzozleczna logozarzad melioracji

 

Szczegółowe zestawienie:

 

 

 Perspektywa finansowa UE 2007-2013

 

Nazwa beneficjenta Tytuł projektu

Kwota przyznanego dofinansowania

w zł

Liczba projektów z otrzymanym dofinasowaniem 
R A Z E M 29 516 993,68    15

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

na lata 2007-2013

16 191 564,33 6
Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciecierzynie Modernizacja i poprawa funkcjonalności Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Ciecierzynie 317 283,66
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Lublinie Dostosowanie bazy lokalowej wraz z wyposażeniem w WOMP CP-L w Lublinie do obowiązujących przepisów prawa i bieżących potrzeb 1 909 409,08
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim 5 106 324,84
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S. Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie do rozporządzenia Ministra Zdrowia 2 074 951,75
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim Poprawa bezpieczeństwa pożarowego i ekologicznego w Powiecie Opolskim 3 396 982,50
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie Poprawa bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego w Powiecie Lubartowskim 3 386 612,50
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 3 920 795,00 3
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej „Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego WSPRiTS w Białej Podlaskiej” 1 693 795,00
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
„Poprawa skuteczności ratownictwa przedszpitalnego poprzez wymianę wyeksploatowanych ambulansów w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym SP ZOZ w Lublinie” 1 360 000,00
Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu „Wymiana ambulansów wraz z wyposażeniem na potrzeby ratownictwa medycznego w SP SPRiTS w Zamościu” 867 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 495 972,85 3
Parafia Rzymskokatolicka w Milanowie p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP Remont zabytkowego kościoła p. w. Niepok. Poczęcia NMP w Milanowie 339 622,00
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Rudnie Remont zabytkowego kościoła p. w. Przemienienia Pańskiego w Rudnie 138 203,00
Parafia Rzymskokatolicka św. Małgorzaty P.M. w Ulanie-Majoracie Wyposażenie swietlicy wiejskiej funkcjonującej przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Małgorzaty w Ulanie-Majoracie 18 147,85

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina

na lata 2007-2013

6 244 847,91 2
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie  Rozwój transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi na granicy polsko-ukraińskiej  2 685 135,64
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej Transgraniczne współdziałanie na rzecz zapobiegania i leczenia ciężkich przypadków oparzeń na pograniczu polsko-ukraińskim 3 559 712,27

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie

2 663 813,59 1
Szpital w Radzyniu Podlaskim Termomodernizacji Budynku Pawilonu Psychiatrii SPO ZOZ w Radzyniu Podlaskim 2 663 813,59

 

Perspektywa finansowa UE 2014-2020

 

Nazwa beneficjenta Tytuł projektu

Kwota przyznanego dofinansowania

w zł

Liczba projektów z otrzymanym dofinasowaniem 
R A Z E M 7 852 258,6    7

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

na lata 2014-2020

5 973 960,04 6
Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie "Profilaktyka chorób nowotworowych jelita grubego w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności na terenie podregionu lubelskiego" 541505,94
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie "Programy profilaktyczne na poziomie krajowym w zakresie nowotworów: rak szyjki macicy, rak piersi i rak jelita grubego oraz dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w UP , w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne" 103192,25
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej "Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego" 667018,75
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KardioNeuroMED Ewa Dudko "Badania przesiewowe i działania edukacyjno-informacyjne ukierunkowane na wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego w podregionie chełmsko-zamojskim województwa lubelskiego" 545181,25
Działanie 12.4. Kształcenie zawodowe (EFS)
ZSZ Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu  Rozwój zawodowy krokiem w przyszłość 1 121 408,72
Działanie 13.6. Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Edukacja rolnicza na miarę XXI w. modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej i ZSCKR w Okszowie 2 995 653,13
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 1 878 298,56 1
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Poprawa świadczonych usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę SOR Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie 1 878 298,56

 

 

Dane kontaktowe

EuroCompass Sp. z o.o.
ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin

tel.: 48 81 440 80 90, 48 81 440 80 91

faks: 48 81 440 80 91, 48 81 440 80 92

tel. kom.:

+48 605 577 606 - Ryszard Boguszewski, Prezes Zarządu

+48 607 807 869 - Włodzimierz Styk, Wiceprezes Zarządu

+48 785 550 869 - Dział planowania i przygotowania projektów

+48 665 997 828 - Dział planowania i przygotowania projektów


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000425862 | NIP 712 305 45 11 | REGON 060226186
Numer konta bankowego PKO BP  33 1020 3176 0000 5402 0157 9259