Jednostki samorządu terytorialnego

 

Firma aktywnie współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, koncentrując się głównie na gminach i powiatach z województwa lubelskiego. Zakres współpracy obejmuje zarówno przygotowywanie dokumentów planistycznych (lokalne strategie rozwoju, plany gospodarki niskoemisyjnej, lokalne programy rewitalizacji), jak i opracowywanie wniosków aplikacyjnych składanych przez samorządy w celu uzyskania środków na rozwój określonej infrastruktury lub podniesienie jakości usług publicznych. Współpracujemy z ponad 70 jednostkami samorządowymi, oferując im kompleksowe usługi wsparcia, zarówno na etapie planowania strategicznego, jak i realizacji konkretnych projektów i przedsięwzięć. Więcej na temat efektów naszej współpracy z samorządami i ich jednostkami organizacyjnymi można znaleźć poniżej:

 

gmina lublinjanowskiostrwpulawskisernikitarnogrdtucznawoj lubelskiecznaabramow gminaaleksandrwbiala podlaska gminabialski powiatbilgoraj miastobiszcza gminachelmski powiatczemierniki gminadebowa kloda gminadzierzkowice gminaframpol gminagoraj gminajablonna gminakloczew gminakrasnicki powiatkrasniczyn gminakurow gminalubartowski powiatlubelski powiatlubycza krolewska gminalukow gminamichow gminamilanow gminamilejow gminamodliborzyce gminaniedrzwica duza gminaniedzwiada gminaniemce gminaopolski powiatparczew gminaradzyn podlaski gminaradzynski powiatrokitno gminaruda huta gminarudnik gminarycki powiatryki gminasitno gminastezyca gminastrzyzewice gminaszastarka gminaterespol gminatomaszowski powiatturobin gminatyszowce gminaulez gminaurzedow gminawierzbica gminawlodawski powiatwohyn gminawolka gminazakrzew gminazamojski powiat

 

 

Szczegółowe zestawienie:

 

 

Perspektywa finansowa UE 2007-2013

 

 

Nazwa beneficjenta Tytuł projektu

Kwota przyznanego dofinansowania

w zł

Liczba projektów z otrzymanym dofinasowaniem 
R A Z E M 469 768 037,34    130

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

na lata 2007-2013

289 357 671,50 70
Miasto Biłgoraj ”Budowa ulicy Orkisza Radzika i Armii Krajowej w Biłgoraju” 1 107 584,20
Miasto Biłgoraj Budowa ul. Poniatowskiego w Biłgoraju 4 535 565,42
Gmina Terespol Budowa infrastruktury na terenie Wolnego Obszaru Celnego w Małaszewiczach Małych Gmina Terespol 2 077 168,95
Gmina i Miasto Ryki  Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową drogi dojazdowej w Rykach przy ul. Lubelskiej 3 079 094,93
Gmina Strzyżewice Zakup sprzętu dla OSP Piotrowice, OSP Mętów i OSP Garbów należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  2 209 521,42
Gmina Milanów Poprawa  bezpieczeństwa ekologicznego na terenie powiatu parczewskiego poprzez zakup odpowiedniego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 2 466 666,00
Powiat Radzyński Poprawa  bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego w Powiecie Radzyńskim 3 399 150,00
Gmina Biłgoraj i Gmina Tarnogród Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem dla jednostek OSP z terenu Gmin Biłgoraj i Tarnogród 2 337 501,01
Gmina Kraśniczyn Dostosowanie do obowiązujących uregulowań prawnych budynku gminnego w Kraśniczynie, w którym funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 489 356,98
Gmina Urzędów Dostosowanie budynków SPZOZ w Gminie Urzędów do obowiązujących uregulowań prawnych 1 149 039,10
Gmina Łuków Przebudowa drogi gminnej nr 102344 L Gręzówka - Biardy wraz zprzebudową skrzyżowania w miejscowości Biardy 1 539 964,56
Gmina Ryki Budowa drogi gminnej Bazanów-Krasinek-Trzcianki 1 664 227,34
Gmina Wólka Budowa ulic z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Borek m.Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin- Łęczna” 3 000 000,00
Gmina Niemce Przebudowa drogi gminnej Nr 106048L w miejscowości Rudka Kozłowiecka 1 081 848,69
Miasto Biłgoraj Usprawnienie komunikacji i podniesienie bezpieczeństwa ruchu w Mieście Biłgoraj poprzez budowę zespołu ulic: Wiejskiej,Konopnickiej, Cichej, Gen. Maczka, Gen. Okulickiego 2 911 735,44
Gmina Michów Przebudowa ul. Zasadniej w Michowie 445 359,70
Gmina Szastarka Przebudowa drogi gminnej nr 108619L Szastarka Stacja - Brzozówka 2 184 457,78
Gmina Terespol Przebudowa ulicy Kolejarzy w Małaszewiczach 2 999 528,78
Gmina Wólka Budowa drogi gminnej obsługującej Port Lotniczy Lublin S.A. w miejscowości Świdnik Duży 2 959 886,16
Powiat Radzyński Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202L na odcinku Polskowola-Olszewnica 5 091 463,14
Powiat Lubelski w Lublinie Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny „Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu” 699 999,99
Powiat Opolski Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa jako markowy produkt turystyczny Lubelszczyzny 377 702,03
Lubycza Królewka Kamienny Las na Roztoczu jako markowy produkt turystyczny Lubelszczyzny 383 663,06
Powiat Kraśnicki Turystyka aktywna z kulturą w tle na Ziemi Kraśnickiej 259 728,00
Powiat Lubartowski Promocja powiatu lubartowskiego jako atrakcyjnego miejsca turystyki weekendowej 435 813,70
Gmina Miasto Lublin Miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa w Lublinie - etap I 1 510 766,28
Gmina Goraj Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Goraj poprzez upowszechnienie nowoczesnych technologii IT  662 559,13
Powiat Chełmski E-powiat chełmski rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chelmskim  6 995 933,60
Gmina Łuków Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Zalesiu 1 878 381,30
Gmina Miejska Biała Podlaska Budowa sali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej 5 886 082,69
Gmina Ryki Budowa budynku szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Rososzy 1 976 843,88
Gmina Milanów Budowa hali widowiskowo-sportowej z kompleksem boisk w Milanowie - I etap 3 983 398,99
Powiat Tomaszowski Budowa Powiatowego Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lubelskim 13 159 602,12
Powiat Kraśnicki Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kraśniku 4 994 975,34
Gmina Biłgoraj Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Gromadzie
2 826 667,37
Gmina Szastarka Odbudowa dachu wraz z dobudową zadaszenia wejścia głównego i dociepleniem budynku Szkoły w Polichnie 732 798,56
Powiat Lubartowski Kotłownia wykorzystująca biomasę dla Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim 2 705 014,50
Gmina Kraśnik Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik 3 859 091,80
Powiat Chełmski Termomodernizacja i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Nowinach  1 306 882,19
Gmina Biszcza Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Biszcza przez budowę infrastruktury turystycznej przy zbiorniku  1 654 045,29
Powiat Opolski Szlakiem Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej po atrakcjach turystycznych Regionu Lubelskiego 2 799 299,99
Gmina Stężyca Budowa sieci wodociągowej Długowola, Pawłowice, Piotrowice, Paprotnia wraz ze stacją ujęcia wody z uzdatnianiem  1 652 547,69
Gmina Lublin Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie 9 781 161,10
Gmina Lubycza Królewska Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w aglomeracji Lubycza Królewska obejmującej miejscowości Lubycza Królewska, Dęby, Kniazie i Zatyle Osada 7 442 235,06
Gmina Milejów Budowa kanalizacji ścieków bytowo gospodarczych w Milejowie - Etap II wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków 6 202 338,87
Gmina Lublin "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu" 67 158 580,45
Miasto Biłgoraj Rozbudowa i przebudowa budynku Biłgorajskiego Centrum Kultury w Biłgoraju budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Zalesiu 10 492 180,49
Gmina Lublin Lubelska Biblioteka Wirtualna 7 976 480,61
Miasto Łęczna

Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej –

I etap

8 918 528,37
Powiat lubartowski Rewitalizacja Pałacu Sanguszków 2 507 279,27
Gmina Niedrzwica Duża (Lider projektu) Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie gmin Borzechów, Niedrzwica Duża, Wilkołaz i Wojciechów 2 714 180,41
Gmina Kurów (Lider projektu) Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe terenów Gmin Baranów i Kurów poprzez zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 3 398 737,75
Gmina Lublin Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie 2 123 091,81
Gmina Lublin  Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin 3 483 333,15
Powiat zamojski Stworzenie systemu informacji przestrzennej w powiecie zamojskim 1 999 539,96
Powiat radzyński System informacji przestrzennej powiatu radzyńskiego 2 167 449,00
Powiat bialski Wzrost jakości usług publicznych powiatu bialskiego w wyniku zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii 1 779 991,24
Strzyżewice Zakup sprzętu dla OSP Piotrowice, OSP Mętów i OSP Garbów należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 714 126,65
Gmina Zakrzew Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie gmin Bełżyce, Bychawa i Zakrzew w powiecie lubelskim 5 828 295,64
Gmina Tarnogród Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród 4 617 209,77
Gmina Ostrów Lubelski Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 6 048 494,17
Gmina Niedźwiada  Energia odnawialna szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Niedźwiada 2 277 740,10
Gmina Jabłonna Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna 3 500 814,67
Gmina Kraśnik Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik - etap II 5 948 622,99
Gmina Dzwola Słoneczna – czysta ekologicznie Gmina Dzwola 3 218 892,99
Gmina Potok Wielki Odnawialna energia gwarancją postępu – montaż kolektorów słonecznych w Gminie Potok Wielki  2 931 708,28
Gmina Szastarka Ochrona powietrza atmosferycznego przez montaż kolektorów słonecznych w domach prywatnych oraz budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szastarka 3 893 388,09
Gmina Wohyń Poprawa ponadlokalnego systemu gospodarki odpadami poprzez rekultywację nieczynnych składowisk odpadów w gminach: Kock, Milanów, Siemień, Sosnowica, Ulan Majorat, Wisznice i Wohyń 2 835 768,53
Powiat Janowski + gminy partnerskie Bogactwo czerpane z natury - wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów turystycznych Ziemi Janowskiej w rozwoju przedsiębiorczości 1 401 749,99
Powiat Puławski Promocja Powiatu Puławskiego w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu 524 835,00

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

na lata 2007-2013

125 551 011,80 5
Gmina Janów Lubelski Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Janów Lubelski 11 775 799,75
Gmina Łuków Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w podstrefie Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN 4 075 343,98
Gmina Biłgoraj Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 835 i 858 w Biłgoraju 33 634 820,19
Gmina Biłgoraj Budowa Obwodnicy Północnej w Biłgoraju 34 425 630,38
Gmina Biłgoraj Budowa obwodnicy m. Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska 41 639 417,50

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

na lata 2007-2013

23 101 298,82 12
Gmina Lublin „Przebudowa budynku Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem otoczenia”  22 483 027,52
Gmina Parczew Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Parczew 53 529,60
Gmina Ruda-Huta Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ruda-Huta 51 647,70
Gmina Tarnogród Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnogród 53 320,50
Gmina Wierzbica Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wierzbica 53 843,25
Miasto Biłgoraj Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Biłgoraj 52 902,30
Gmina Biłgoraj Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biłgoraj 118 549,50
Gmina Abramów Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Abramów 29 796,75
Miasto Biała Podlaska Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska 79 326,25
Gmina Janów Lubelski Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Janów Lubelski 53 320,50
Gmina Frampol Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Frampol 52 275,00
Gmina Kraśnik Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kraśnik 19 759,95
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 6 528 350,44 3
Powiat lubelski Nowa jakość zarządzania - wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego 3 783 150,00
Powiat lubelski Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim 1 471 900,44
Powiat rycki Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz w gminach Wilków, Stężyca i Ułęż 1 273 300,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 17 439 238,32 35
Gmina Tyszowce Budowa wodociągów w miejscowościach: Czermno, Kazimierówka, Marysin, Perespa, Rudka, Wakijów 2 965 405,00
Gmina Turobin Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Turobin i Przedmieście Szczebrzeszyńskie  4 000 000,00
Gmina Rudnik Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku oraz 59 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rudnik 590 039,00
Gmina Michów Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przykanalikami w Michowie etap III 2 758 900,00
Gmina Dzwola  Sieć wodociągowa z przyłączami domowymi dla miejscowości Dzwola i Konstantów, pow. Janów Lubelski- etap II i III 1 082 610,00
Gmina Dzwola Urządzenie terenów zielonych ze źródliskami w centrum wsi Dzwola dla celów rekreacyjno-sportowych 386 981,00
Gmina Biłgoraj Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sól na potrzeby społeczne, rekreacyjne i sportowe mieszkańców 302 589,00
Gmina Tyszowce Dostosowanie Samorządowego Centrum Kultury do pełnienia funkcji Centrum Kulturowego gm. Tyszowce 272 232,00
Gmina Dzwola Remont i rozbudowa Remizy OSP wraz z budową chodnika w Krzemieniu Pierwszym 373 556,00
Gmina Dzwola Polepszenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez wybudowanie chodnika oraz budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kocudzy Pierwszej 269 058,00
Gmina Milanów Budowa świetlicy i parkingu w Rudnie  200 000,00
Gmina Szastarka Realizacja robót wykończeniowych na obiekcie Wiejski Dom Kultury w Starych Moczydłach 247 211,00
Gmina Turobin Budowa muszli spotowo-koncertowej w miejscowości Turobin 500 000,00
Gmina Potok Wielki Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Potoczek 500 000,00
Gmina Milanów Utworzenie Centrum Kulturalnego Wsi Czeberaki - remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu 235 725,00
Gmina Michów Przebudowa istniejacego basenu jako kąpieliska otwartego wraz z budową budynku sanitarno- technicznego  500 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dzwoli Poprawa infrastruktury kultury poprzez dostosowanie budynku Domu Ludowego na potrzeby społeczności lokalnej i Gminnej Biblioteki Publicznej 500 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Milanowie 160 378,00
Gmina Potok Wielki Remont budynku świetlicy integracyjnej w Dąbrowicy  151 357,39
Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Potoku Wielkim  24 597,47
Ochotnicza Straż Pożarna Stany Nowe Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Stanach Nowych 25 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim Zakup strojów ludowych na potrzeby zespołu śpiewaczego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Potoku Wielkim 25 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna Zarajec Potocki Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Zarajcu Potockim 25 000,00
Gmina Potok Wielk Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele turystyczne w miejscowości Potok Wielki 220 950,00
Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim Zakup sprzetu nagłosnieniowo -oświetleniowego na potrzeby społecznosci lokalnej w gminie Potok Wielki oraz wydanie folderów promocyjnych 25 000,00
Gmina Potok Wielki Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Potoczek 444 247,00
Gmina Dzwola Wyposażenie świtlicy wiejskiej w Kocudzy Trzeciej w zestaw sprzętu nagłosnieniowo-oświetleniowego 18 909,60
Gmina Potok Wielk Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele turystyczne w miejscowości Potok Wielki 220 950,00
Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim Zakup sprzetu nagłosnieniowo -oświetleniowego na potrzeby społecznosci lokalnej w gminie Potok Wielki oraz wydanie folderów promocyjnych 25 000,00
Gmina Potok Wielki Organizacja regionalnej imprezy promocyjnej "Dzień Karpia Królewskiego" wraz z zakupem kuchni polowej 25 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna Potoczek Remont wraz z modernizacją Wiejskiego Centrum Kultury w miejscowości Potoczek 25 000,00
Gmina Potok Wielki Remont wraz z wyposażeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim 283 533,00
Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu Organizacja imprezy promującej  Gminę Grabowiec oraz obszar LGD "Ziemia Zamojska" pn. "U źródełka w Dańczypolu" 13 002,02
Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu Organizacja imprezy promocyjno – kulturalnej  w Grabowczyku pn. „Orkiestra Dęta i Kapela GOK - gramy dla Was już 30 lat” oraz wydanie broszury informacyjno-pamiątkowej 16 167,84
Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu Zakup sceny z zadaszeniem na potrzeby  organizacji imprez plenerowych w gminie Grabowiec 25 840,00
Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013 46 878,27
Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie Przywrócenie potencjału produkcji stawowej Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie utraconej w wyniku wystąpienia herpeswirusa koi (KHV) 46 878,27

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina

na lata 2007-2013

1 511 070,54 1
Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie Poprawa bezpieczeństwa drogowego na granicy polsko-ukraińskiej  1 511 070,54
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy  3 446 039,65 2
Dom Pomocy Społecznej w Matczynie Wyższy standard - lepsza jakość w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie 2 069 418,21
Dom Pomocy Społecznej w Nowinach ”Poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Nowinach - szansą na lepszą jakość życia mieszkańców" 1 376 621,44
Fundusze Norweskie i EOG 2007-2013 2 786 478,00 1
Powiat Janowski Weź sobie zdrowie do serca - program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim 2 786 478,00

 

 

 Perspektywa finansowa UE 2014-2020

 

Nazwa beneficjenta Tytuł projektu

Kwota przyznanego dofinansowania

w zł

Liczba projektów z otrzymanym dofinasowaniem 
R A Z E M 193 875 774,78  84

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

na lata 2014-2020

186 088 636,61 73
Działanie 2.1. Cyfrowe Lubelskie
Gmina Lublin Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin 11 191 104,50
Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE
Gmina Ułęż Odnawialne źródła energii w Gminie Ułęż 2 324 057,76
Gmina Radzyń Podlaski Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski 4 911 580,02
Gmina Parczew Czysta energia w Dolinie Piwonii 3 627 952,03
Gmina Serniki Energia odnawialna w Gminie Serniki polegający na budowie instalacji solarnych i kotłowni opalanych biomasą w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Serniki. 4 199 488,68
Gmina Tuczna Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Tuczna 1 922 190,00
Gmina Dzierzkowice Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dzierzkowice 5 177 749,53
Gmina Sitno Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Sitno. 3 773 047,43
Gmina Uścimów Inwestycja w OZE w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej-odnawialne źródła energii w Gminie Uścimów 1 447 324,46
Gmina Kraśnik Poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy Kraśnik dzięki działaniom na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę - część I 1 568 117,48
Gmina Dębowa Kłoda Energia przyjazna środowisku i turystyce na terenie Gminy Dębowa Kłoda 3 735 962,30
Gmina Ostrów Lubelski Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski 2 025 603,39
Gmina Aleksandrów Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Aleksandrów 5 391 383,60
Gmina Miasto Biłgoraj Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę w Biłgoraju. 4 151 714,50
Gmina Księżpol Odanwialne źródła energii w Gminie Księżpol 1 343 077,12
Gmina Tarnogród Kolektory i biomasa – „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Tarnogród – Etap II” 2 688 747,44
Gmina Frampol ECO-EFEKTYWNY Frampol Etap II 3 017 122,90
Gmina Potok Wielki Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Potok Wielki 2 796 251,83
Gmina Biłgoraj Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Biłgoraj poprzez wykorzystanie OZE - etap III 4 588 180,25
Gmina Janów Lubelski ECO-Energetyczny Janów Lubelski etap II 3 933 281,63
Gmina Janów Lubelski ECO-Energetyczny Janów Lubelski etap III 3 961 351,22
Gmina Modliborzyce Montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę w gminie Modliborzyce  6 064 070,00
Gmina Ruda-Huta Ochrona walorów środowiskowych gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery - Etap II 2 210 003,11
Gmina Szastarka  Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Szastarka 2 104 302,77
Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego
Gmina Sułów Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów 819 367,21
Powiat Puławski Zwiększenie efektywności energetycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach 1 080 433,35
Powiat Janowski Termomodernizacja jednostek organizacyjnych powiatu janowskiego 2 302 976,51
Gmina Tuczna Termomodernizacja budynku szkoły w Dąbrowicy Dużej 204 405,94
Działanie 5.5. Promocja niskoemisyjności
Gmina Niedrzwica Duża Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w gminie Niedrzwica Duża 1 756 513,29
Działanie 6.4. Gospodarka wodno-ściekowa
Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnogród 2 727 719,38
Gmina Ostrów Lubelski Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski 4 078 777,04
Gmina Niedrzwica Duża Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków oraz modernizację elementów sieci wodociągowej 3 515 089,51
Gmina Rokitno Przebudowa obiektów i wymiana urządzeń ujęcia wody w Rokitnie 1 075 549,91
Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bychawa 3 662 085,68
Gmina Tarnogród Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Różaniecka - etap III 3 170 166,21
Gmina Frampol Budowa kanalizacji w miejscowości Rzeczyc 1 119 923,77
Gmina Jabłonna Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Jabłonna 4 647 358,41
Gmina Ułęż Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Ułęż 1 592 323,90
Gmina Niedrzwica Duża Rozbudowa oczyszczalni ścieków obsługującej aglomerację Niedrzwica Duża 2 893 497,98
Gmina Niedrzwica Duża    Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża 3 116 508,22
Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o.  Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnogród 2 746 844,38
Gmina Radzyń Podlaski  Remont-modernizacja stacji ujęcia i uzdatniania wody wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Biała Gm. Radzyń Podlaski, pow. radzyński, woj. lubelskie 1 153 497,95
Gmina Ostrów Lubelski  Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski 2 051 994,05
Gmina Kłoczew Przebudowa stacji uzdatniania wody i modernizacja sieci wodociągowej w Kłoczewie 1 529 042,29
Działanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne
Gmina Lublin Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powizytkowskiego w Lublinie 3 378 837,69
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej - Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu 507 912,23
Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu 271 832,75
7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej
 Województwo Lubelskie  „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego,Nadwieprzańskiego i Szczebrzeszyńskiego oraz modernizacja i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie” 1 373 825,94 
7.3 Turystyka przyrodnicza
Gmina Nałęczów „Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Nałęczów, Gminy Wąwolnica i Gminy Wojciechów poprzez utworzenie szlaku turystycznego, przyrodniczego „Jastrzębi Szlak” i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka w Nałęczowie” 814 878,45
Gmina Tuczna „Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo” 1 571 508,96
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
 Gmina Biłgoraj  "Dzienny Dom "Senior+" w Gminie Biłgoraj"  1 915 931,58
Gmina Kraśnik "Jesień pełna życia - wsparcie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych na terenie gminy Kraśnik" 224 402,50
Gmina Poniatowa "Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej" 706 705,00
Działanie 12.4. Kształcenie zawodowe (EFS)
Powiat Kraśnicki Nowe umiejętności szansą na sukces  1 638 152,01
Powiat Puławski Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija  1 565 961,18
Powiat Włodawski Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim 818 971,07
Działanie 13.2. Infrastruktura usług społecznych 
Gmina Tuczna Poprawa dostępności infrastruktury społecznej w gminie Tuczna 354 654,25
Gmina Lublin Rozbudowa środowiskowego domu samopomocy "Kalina" w Lublinie 8 802 934,84
Działanie 13.5. Infrastruktura przedszkolna
Gmina Frampol Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej w Woli Radzięckiej 340 992,68
Gmina Terespol Rozbudowa Budynku Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach o Oddział Przedszkolny. 501 500,00
Gmina Czemierniki Rozbudowa i przebudowa Gminnego Publicznego Przedszkola w Czemiernikach 668 765,34
Gmina Szastarka Dostosowanie i przebudowa pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Polichnie na potrzeby funkcjonowania oddziału przedszkolnego 167 517,50
Gmina Kłoczew Poprawa dostępności do usług przedszkolnych w Gminie Kłoczew poprzez rozbudowę infrastruktury przedszkolnej 846 749,67
Gmina Kłoczew Poprawa dostępności do usług przedszkolnych w Gminie Kłoczew poprzez rozbudowę infrastruktury przedszkolnej 846 749,67
Działanie 13.6. Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego
Powiat Puławski Nowoczesne centra edukacji zawodowej w pPowiecie puławskim 3 000 000,00
Powiat Łukowski Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim - Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 3 000 000,00
Powiat Kraśnicki Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku o warsztaty kształcenia praktycznego 3 000 000,00
Powiat Janowski Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach powiatu janowskiego 2 098 867,69
Gmina Lublin Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie 2 910 436,50
Powiat Rycki Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim 2 972 352,67
Powiat Opolski Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie opolskim 1 619 128,42
Powiat Włodawski Modernizacja i doposażenie infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim 2 997 117,34
Działanie 13.7. Infrastruktura szkolna
Gmina Lublin Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie 3 774 211,75
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 7 787 138,00 8
Gmina Ruda-Huta Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Ruda-Huta wraz z kolektorem doprowadzającym i odprowadzającym ścieki 1 988 757,00
Gmina Frampol Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Frampol I  426 733,00
Gmina Frampol Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Frampol II  480 745,00
Gmina Potok Wielki Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Potok Wielki 1 423 012,00
Gmina Potok Wielki  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków szansą na zrównoważony rozwój gminy Potok Wielki 428 137,00
Gmina Ułęż Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Ulęż  1 477 304,00
Gmina Szastarka Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Polichnna Czwarta 437 844,00
Gmina Szastarka Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wojciechowie 1 124 606,00

 

Gmina Ułęż

Dane kontaktowe

EuroCompass Sp. z o.o.
ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin

tel.: 48 81 440 80 90, 48 81 440 80 91

faks: 48 81 440 80 91, 48 81 440 80 92

tel. kom.:

+48 605 577 606 - Ryszard Boguszewski, Prezes Zarządu

+48 607 807 869 - Włodzimierz Styk, Wiceprezes Zarządu

+48 785 550 869 - Dział planowania i przygotowania projektów

+48 665 997 828 - Dział planowania i przygotowania projektów


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000425862 | NIP 712 305 45 11 | REGON 060226186
Numer konta bankowego PKO BP  33 1020 3176 0000 5402 0157 9259