Organizacje pozarządowe

Z usług naszej firmy korzystają również organizacje pozarządowe, głównie fundacje i stowarzyszenia. Wśród stowarzyszeń głównymi klientami są lokalne grupy działania finansowane z programu Leader, dla których oferujemy usługi w zakresie przygotowania lokalnych strategii rozwoju wraz z systemem ich ewaluacji i aktualizacji. Blisko współpracujemy również z organizacjami zajmującymi się rozwojem zasobów ludzkich, ekonomią i integracją społeczną, a także kulturą i turystyką. Więcej na temat efektów naszej współpracy z organizacjami pozarządowymi można znaleźć poniżej:

 

547d8aa1d8243 osize200x140q70hba6b84lgd-vlogo-LGD 02.06logo 1min zapiecekpobraneeuroregionmagnumbonumnasze roztoczeopieka nad ociemnialymistowarzyszenie na rzecz dzieci

 

 

Szczegółowe zestawienie:

 

 

Perspektywa finansowa UE 2007-2013

 

Nazwa beneficjenta Tytuł projektu

Kwota przyznanego dofinansowania

w zł

Liczba projektów z otrzymanym dofinasowaniem 
R A Z E M 81 746 795,87    8

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

na lata 2007-2013

5 017 373,97 2
Fundacja Fortalicja Czemierniki Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Czemiernikach jako ważnego ośrodka kultury i turystyki w regionie 2 265 715,98
Fundacja Lubelskie Centrum Żeglarstwa w Lublinie  Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego Ośrodka Żeglarskiego nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie 2 751 657,99
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 33 777 017,00 3
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska” Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Biłgorajska 10 507 852,00
Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zapiecek  9 862 733,00
Lokalna Grupa Działania „Razem Ku Lepszej Przyszłości” Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Razem Ku Lepszej Przyszłości 13 406 432,00
Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013 36 000 000,00 1
Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" Lokalna Strategia Rozowju Obszarów Rybackich "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" 36 000 000,00

Program Współpracy Transgranicznej

Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013

6 952 404,90 2
Stowarzyszenie Integracyjne „Magnum Bonum” w Krasnymstawie "Ponad granicami bez barier" - integracja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i kulturę 6 439 912,29
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu BUG GIS ponad granicami - wspólna platforma zarządzania na obszarze Euroregionu Bug 512 492,61

 

Perspektywa finansowa UE 2014-2020

 

Nazwa beneficjenta Tytuł projektu

Kwota przyznanego dofinansowania

w zł

Liczba projektów z otrzymanym dofinasowaniem 
R A Z E M 70 339 315,18    10

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

na lata 2014-2020

25 869 315,18 6
Działanie 2.1. Cyfrowe Lubelskie
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu BUG Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug 2 158 566,50
Działanie 6.1. Bezpieczeństwo ekologiczne
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubelskiego Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych 19 176 732,24
Działanie 11.2.  Usługi społeczne i zdrowotne (EFS)
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Dom Pomocy Społecznej w Żułowie Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie klubu seniora – Koło Aktywizacji Społecznej 157 204,80
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Aktywizacja, integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora na dzielnicy Felin w mieście Lublin. 544 268,35
Działanie 13.2. Infrastruktura usług społecznych 
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Budowa Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Lublinie - nowoczesnej placówki aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie 2 080 000,00
Dom Pomocy Społecznej w Żułowie, gmina Kraśniczyn  Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie 1 752 543,29
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 32 470 000,00 3
Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD "Nasze Roztocze" 10 010 000,00
Lokalna Grupa Działania "Razem ku lepszej przyszłości" Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD "Razem ku lepszej przyszłości" 11 230 000,00
Lokalna Grupa Działania "Ziemia Biłgorajska" Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD "Ziemia Biłgorajska" 11 230 000,00
Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020    12 000 000,00
Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" Lokalna Strategia Rozowju Obszarów Rybackich "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" 12 000 000,00

Dane kontaktowe

EuroCompass Sp. z o.o.
ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin

tel.: 48 81 440 80 90, 48 81 440 80 91

faks: 48 81 440 80 91, 48 81 440 80 92

tel. kom.:

+48 605 577 606 - Ryszard Boguszewski, Prezes Zarządu

+48 607 807 869 - Włodzimierz Styk, Wiceprezes Zarządu

+48 785 550 869 - Dział planowania i przygotowania projektów

+48 665 997 828 - Dział planowania i przygotowania projektów


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000425862 | NIP 712 305 45 11 | REGON 060226186
Numer konta bankowego PKO BP  33 1020 3176 0000 5402 0157 9259