Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy są ważnymi odbiorcami naszych usług. Zakres usług oferowanych przedsiębiorstwom obejmuje zarówno bieżące wsparcie doradcze (np. w zakresie opracowania i wdrożenia długofalowej strategii rozwoju firmy), jak i przygotowanie konkretnych przedsięwzięć składanych do współfinansowania z programów krajowych lub regionalnych. Przygotowujemy projekty o charakterze inwestycyjnym, badawczo-rozwojowym czy też marketingowym. Zwykle nasza współpraca rozpoczyna się na etapie identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, po czym następuje faza przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w celu zdobycia środków finansowych na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia. W przypadku uzyskania dofinansowania wspieramy przedsiębiorców również na etapie realizacji projektu, odpowiadając m.in. za procedury konkurencyjności przy zakupie określonych produktów i usług oraz zarządzanie projektem od strony rzeczowej i finansowej. Więcej na temat efektów naszej współpracy z przedsiębiorstwami można znaleźć poniżej:

 

biowetgt85herbarlogo wisbergmegapvsolar logo2 minisamsmartstoczekveranomkldevcommagropomAIDalmadexalpacabatyracentrum szkolen i innowacjielmaxeuroforumgestargis-expertgreenstarrjobfitterkaryaKopia phu wicinskilogo-budexpollogotyplogo jedlanka biglokalneogniwolubelski parklukslabmarexmikrobit-logopgkpolesiestokrolsungraftomartopas11venasimena

 

 

Szczegółowe zestawienie:

 

 

Perspektywa finansowa UE 2007-2013

 

Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota przyznanego dofinansowania w zł Liczba projektów z otrzymanym dofinasowaniem 
R A Z E M 90 791 303,33    87

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

na lata 2007-2013

31 753 700,77 47
NZOZ Poradnia Skórno-Wenerologiczna Anel-Derm Zbigniew Andrzej Kotowski i Elżbieta Bielińska Spółka Jawna Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa NZOZ Anel-Derm poprzez zakup niezbędnego wyposażenia 220 656,00
 „KOINSTAL” mgr Janusz Smolarczyk Podniesienie konkurencyjności firmy "KOINSTAL" mgr Janusz Smolarczyk poprzez zakup niezbędnego wyposażenia. 70 992,60
SUNGRAF II Mirosława Zasadna  Podniesienie konkurencyjności firmy SUNGRAF II Mirosława Zasadna poprzez zakup niezbędnego wyposażenia. 898 799,99
Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego "ToMaR - DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk-spółka jawna Podniesienie konkurencyjności firmy ToMaR DROG sp. j. poprzez zakup niezbędnego wyposażenia oraz oprogramowania. 88 539,95
Przedsiębiorstwo „IGORD” JERZY PODGÓRSKI Podniesienie konkurencyjności firmy IGORD Jerzy Podgórski poprzez budowę wytwórni mas bitumicznych. 1 999 774,34
Sierociuk - Kazana - Sierociuk Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "STOK-ROL" Spółka Jawna Podniesienie zdolności konkurencyjnych przedsiębiorstwa Stok-Rol poprzez wykorzytanie usług doradczych 24 000,00
LTM Group Sp. z o.o. Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa LTM Group Sp. z o.o. poprzez uruchomienie samoobsługowej myjni bezdotykowej 499 781,63
Polska Agencja Rozwoju Kwalifikacji Anna Badach, Marek Gudków, Grzegorz Miszczak – Spółka Cywilna Stworzenie multimedialnego centrum szkoleniowego PARK. 455 024,02
Euro-Forum Agnieszka Gudków, Marek Gudków Spółka Jawna Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa EURO-FORUM Agnieszka Gudków, Marek Gudków Spółka Jawna poprzez wdrożenie nowych innowacyjnych usług szkoleniowych 193 345,71
Lekarze Dentyści Rudnicka-Siwek, Struska Spółka Partnerska Zbudowanie konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa Lekarze Dentyści poprzez wprowadzenie wysokospecjalistycznych usług 108 994,38
Mirosław Augustyniak Adaptacja zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego w Lublinie na rezydencję z restauracją i pokojami hotelowymi 1 999 746,00
Ryszard Bartłomiej Miazga Verano Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa R.B.M. APEX PW poprzez rozszerzenie działalności w zakresie produkcji urządzeń grzewczych i chłodzących 1 312 675,00
VENA ART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dom produkcyjny VENA ART. 370 366,45
PPHU ALMADEX S.C. Aleksander, Mateusz Bajor Podniesienie konkurencyjności PPHU ALMADEX S.C. poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów w branży kamieniarskiej 999 900,75
"EuroCopmass" Sp. z o.o. Budowa Centrum Nowoczesnych Usług i Technologii - Etap I 961 065,85
GREEN STAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Green-Star Sp. z o.o. poprzez uruchomienie zakładu obróbki drzewa oraz produkcji peletu i brykietu. 601 009,65
Firma Metal Tomasz Zaborowski Podniesienie konkurencyjności Firmy METAL Tomasz Zaborowski poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w zakresie medycyny estetycznej 970 508,46
ALPACA Piotr Tomala Podniesienie konkurencyjności firmy ALPACA Piotr Tomala poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia 138 760,14
Fodelin Sp z o.o. Uzyskanie patentów i ochrony prawnej autorskich rozwiązań technologicznych przedsiębiorstwa Fodelin Sp. z o.o. 261 873,50
EM-Farming Podstawka Sebastian Wzrost konkurencyjności firmy EM-Farming Podstawka Sebastian poprzez udział w krajowych i międzynarodowych branżowych imprezach targowo-wystawienniczych w latach 2009-2011 16 658,97
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ELMAX Sp. z o.o. Udział w targach krajowych i międzynarodowych gwarancją na wzrost konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ELMAX Sp. z o.o. 31 579,92
Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjno - Usługowe "MAREX" - Marek Michalik Wzrost konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjno - Usługowe "MAREX" - Marek Michalik poprzez udział w targach krajowych i międzynarodowych. 49 332,29
Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak Multimedialne Centrum Szkoleń i Innowacji 493 701,43
"LUKSLAB" PUNKT OBSŁUGI BHP S.C. Wzmocnienie konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa Lukslab punkt obsługi BHP s.c poprzez wprowadzenie wysokospecjalistycznych usług w zakresie pomiaru czynników szkodliwych w środowisku pracy. 89 233,55
Ryszard Bartłomiej Miazga VERANO Wsparcie procesu opracowania i transferu nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwie Ryszard Bartłomiej Miazga Verano 155 452,83
Sierociuk - Kazana - Sierociuk Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "STOK-ROL" Spółka Jawna Wzrost konkurencyjności firmy "STOK-ROL" poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów i usług 257 000,00
Mikrobit Sp. z o.o. "Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Mikrobit Sp.z o.o.poprzez inwestycje w technologie ICT" 329 227,00
Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe “ Marex" - Marek Michalik Udział w targach międzynarodowych i krajowych gwarantem wzrostu konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjno - Usługowe "MAREX" - Marek Michalik 44 617,54
EM-Farming Podstawka Sebastian „Wzrost konkurencyjności firmy EM-Farming Podstawka Sebastian poprzez wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów w dziedzinie biologizacji rolnictwa i ochrony środowiska. Budowa hali produkcyjnej” 699 977,27
MOTO-BLOK Michał Bicki Budowa Innowacyjnego Centrum Diagnostyki i Elektroniki Pojazdów „MOTO-BLOK” Michał Bicki 588 035,92
Firma Metal Tomasz Zaborowski Wzrost konkurencyjności firmy METAL Tomasz Zaborowski poprzez zakup innowacyjnego sprzętu w zakresie medycyny estetycznej i stomatologii 271 566,51
GESTAR AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA Leszek Marczak Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa GESTAR poprzez budowę i wyposażenie zakładu wysokospecjalistycznych usług w zakresie automatyki przemysłowej. 699 887,58
Firma "HENRYK" Henryk Batyra Poprawa konkurencyjności firmy HENRYK poprzez budowę i wyposażenie zakładu produkcji nowoczesnych maszyn rolniczych 999 823,81
EM-Farming Podstawka Sebastian Promocja firmy EM-Farming Podstawka Sebastian i pozyskanie nowych rynków zbytu poprzez udział w targach krajowych i międzynarodowych 49 999,46
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe ERSTAR - Róża Starownik Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Budowlano- Montażowego ERSTAR – Róża Starownik poprzez rozszerzenie oferty o innowacyjne usługi w branży budowlanej 214 203,50
Aid Interactive Agency Jacek Łopatek Zbudowanie konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa aid interactive agency Jacek Łopatek poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług oraz nowoczesnych technologii w branży informatycznej 309 598,53
 ICEBUD - Jan Wiśniewski Budowanie potencjału konkurencyjności firmy ICEBUD - Jan Wiśniewski poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług z wykorzystaniem zakupionych środków trwałych i oprogramowania 82 500,00
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe S Z W Stanisław Wiciński Poprawa konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego S Z W Stanisław Wiciński poprzez budowę i wyposażenie myjni samochodowej i zakładu wysokospecjalistycznych usług mechanicznych 999 475,25
Oleszczuk Jan Gabinet Ginekologiczno-Położniczy Wprowadzenie unikatowych usług medycznych w aspekcie zapobiegania ciężkim powikłaniom w okresie okołoporodowym. 696 926,31
 VERANO Ryszard Miazga Wzrost konkurencyjności firmy VERANO Ryszard Miazga poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych w skali międzynarodowej grzejników z zastosowaniem technik ICT 999 886,30
Agropom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Agropom Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii w biogazowni w Dębinie 3 423 350,00
Biuro Usług Technicznych - Dariusz Fornal Rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej na terenie gmin Horodło i Uchanie poprzez utworzenie elektrowni słonecznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 956 466,37
KWANT PV STANISŁAW PYTLIK Poprawa konkurencyjności firmy KWANT PV Stanisław Pytlik poprzez inwestycję w innowacyjną farmę fotowoltaiczną w Międzyrzecu Podlaskim 2 490 895,18
Marciniuk Agnieszka Agnes-Mar Firma Handlowo-Usługowa, Rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej na terenie gmin Werbkowice i Mircze poprzez utworzenie elektrowni słonecznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 951 922,15
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLBUD-WSCHÓD Jan Starownik Podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego POLBUD-WSCHÓD Jan Starownik poprzez inwestycje w innowacyjną farmę fotowoltaiczną Polichna 3 000 000,00
Budexpol Bukowski & Wspólnicy Spółka Komandytowa Wzrost konkurencyjności firmy BUDEXPOL poprzez innowacyjne zmiany w przedsiębiorstwie 493 481,71
EuroCompass Sp. z o.o. w Lublinie  Poprawa efektywności energetycznej budynku Centrum Nowoczesnych Usług i Technologii poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych i modernizację systemu ogrzewania 183 086,97

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

na lata 2007-2013

26 207 349,85 2
Karya Sp. z o.o. w Lublinie „Zakup urządzeń umożliwiających wprowadzenie nowej innowacyjnej usługi przez przedsiębiorstwo Karya sp. z o.o.”   15 857 888,50
Bioelektrownia Uhnin Spółka z o.o.  Budowa bioelektrowni w miejscowości Uhnin (gm. Dębowa Kłoda, woj. lubelskie). 10 349 461,35
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 28 133 229,40 28
Altkom Akademia S.A. w Warszawie Informatyczna Lubelszczyzna – wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój kompetencji IT kadr regionalnej gospodarki 1 308 496,00
Altkom Akademia S.A. w Warszawie Bez księgowości ani rusz! - rozwój kompetencji z zakresu księgowości, kadr i płac pracowników w Małopolsce 1 048 323,00
Altkom Akademia S.A. w Warszawie Kariera project managera - certyfikowane szkolenia Prince 2 1 596 300,00
Altkom Akademia S.A. w Warszawie Zaawansowane kompetencje informatyczne w województwie świętokrzyskim 985 584,86
Altkom Akademia S.A. w Warszawie IT na miarę potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego 999 905,00
Altkom Akademia S.A. w Warszawie Pracownicy z certyfikatem - narzędzia wytwarzania oprogramowania dla pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z województwa śląskiego 1 714 805,00
Topas Sp. z o.o. w Warszawie Profesjonalni małopolscy programiści z certyfikatem 1 732 913,00
Altkom Akademia S.A. w Warszawie Na czas i w budżecie - szkolenia z zarządzania projektami dla małopolskich MŚP 1 750 480,00
Jobfitter Sp. z o.o. w Warszawie Narzędzia informatyczne w pracy biurowej - szkolenia dla wielkopolskich MŚP 1 648 670,00
Altkom Akademia S.A. w Warszawie Efektywne projekty lubelskich mikroprzedsiębiorstw 1 774 100,00
Altkom Akademia S.A. w Warszawie Komputer - lubię to 970 822,00
Altkom Akademia S.A. w Warszawie Certyfikowany kierownik projektu - szkolenia dla mazowieckich MŚP z branży badawczo-rozwojowej 1 973 145,00
Topas Sp. z o.o. w Warszawie Profesjonalni podkarpaccy programiści z certyfikatem 1 599 805,00
Altkom Akademia S.A. w Warszawie Lubelska Akademia Microsoft.NET 1 512 380,80
Altkom Akademia S.A. w Warszawie Zarządzanie przyszłością 1 260 556,30
EuroCompass Sp. z o.o. w Lublinie  Lokalne potrzeby edukacji zawodowej - diagnoza sytuacji w wybranych powiatach województwa lubelskiego 278 654,89
EuroCompass Sp. z o.o. w Lublinie  Manager systemu informacji przestrzennej 588 820,00
GIS-EXPERT Sp. z o.o. w Lublinie Ekspert systemów informacji przestrzennej 215 505,00
EuroCompass Sp. z o.o. w Lublinie  Lubelskie MŚP wpisane w rozwój sektora usług typu BPO 1 155 360,00
EuroCompass Sp. z o.o. w Lublinie  Certyfikowany menedżer IT 548 455,00
GIS-EXPERT Sp. z o.o. w Lublinie Inwestycja w kadry 175 195,70
EuroCompass Sp. z o.o. w Lublinie  Potencjał lubelskiego biogazu 654 594,80
EuroCompass Sp. z o.o. w Lublinie  Kreatywny biznes 268 145,45
EuroCompass Sp. z o.o. w Lublinie  Lubelskie kadry energetyki odnawialnej 385 947,20
Lubelski Park Naukowo - Technologiczny PI Nowy model kompleksowej obsługi potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw – INNO-BROKER 962 112,00
Lubelski Park Naukowo - Technologiczny Wzrost potencjału lubelskich mikroprzedsiębiorstw 176 950,60
GIS-EXPERT Sp. z o.o. w Lublinie Projektant IT 453 800,00
GIS-EXPERT Sp. z o.o. w Lublinie MikroBIT - IT od A do Z 393 402,80
Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013 2 982 063,51 8
Gospodarstwo Rybackie "POLESIE” Sp. z o.o. Sosnowica „Wiata rybacka” – restrukturyzacja Gospodarstwa Rybackiego „Polesie” poprzez budowę i przebudowę obiektu gospodarczo-garażowego 450 000,00
Gospodarstwo Rybackie "POLESIE” Sp. z o.o. Sosnowica Przywrócenie potencjału produkcyjnego Gospodarstwa Rybackiego„Polesie” utraconego w wyniku wystąpienia herpeswirusa koi (KHV) 774 923,01
Gospodarstwo Rybackie SIEMIEŃ Sp. z o.o.  Podniesienie konkurencyjności Gospodarstwa Rybackiego Siemień poprzez kompleksowe wyposażenie w środki transportu oraz monitoring 227 767,83
Gospodarstwo Rybackie „TYŚMIENICA” Sp. z o.o.  Zwiększenie konkurencyjności Gospodarstwa Rybackiego „Tyśmienica” dzięki zakupowi środków transportu oraz założeniu monitoringu  197 174,67
Gospodarstwo Rybackie „SAMOKLĘSKI” Sp. z o.o. Zwiększenie konkurencyjności Gospodarstwa Rybackiego „SAMOKLĘSKI” Sp. z o.o. poprzez doposażenie bazy sprzętowej oraz unowocześnienie monitoringu 42 461,00
Gospodarstwo Rybackie Jedlanka J. Wielgosz Przywrócenie potencjału produkcji stawowej Gospodarstwa Rybackiego Jedlanka, J. Wielgosz utraconego w wyniku wystąpienia herpeswirusa koi (KHV) 600 000,00
Gospodarstwo Rybackie Jedlanka J. Wielgosz Zwiększenie konkurencyjności Gospodarstwa Rybackiego Jedlanka Józef Wielgosz poprzez remont budynków gospodarczych, doposażenie bazy sprzętowej oraz instalację monitoringu 450 000,00
NZOZ MEDIVITA Marek Gąska w Rykach Rozwój usług zdrowotnych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności poprzez doposażenie bazy sprzętowej oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie gromadzenia, przesyłania i analizy danych medycznych 239 737,00
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy  59 959,80 1
Willa Monika SPA S.C. Zofia Śnieżyk Matwiejczuk Zwiększenie konkurencyjności firmy Jarosław Matwiejczuk poprzez wzrost jakości usług noclegowych oraz rozszerzenie oferty wypoczynkowej turystów powiązanych z regionalnymi i lokalnymi produktami turystycznymi 59 959,80

Wsparcie finansowe w ramach uzyskanego pozwolenia

na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

1 655 000,00 1
Stok-Rol Spółka Jawna z Łukowa Uruchomienie działalności produkcyjnej na terenie SSE EURO-PARK Wisłosłan, podstrefa Łazy k. Łukowa 1 655 000,00

 

Perspektywa finansowa UE 2014-2020

 

Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota przyznanego dofinansowania w zł Liczba projektów z otrzymanym dofinasowaniem 
R A Z E M 130 928 155,93    20

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

na lata 2014-2020

95 729 471,87 9
Działanie 1. 3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach
EuroCompass Sp. z o.o.  Lubelskie laboratorium otwartych innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych miast 2 997 920,23
Działanie 3.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Herbar Sp. z o.o.  Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez modernizację istniejącego zakładu produkcyjnego 1 920 197,79
Smart Education Sp z o.o.  Wzrost konkurencyjności firmy Smart Education International Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w postaci systemu i aplikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw (SASME). 1 102 500,00
Henryk Batyra Maszyny Rolnicze Wzrost konkurencyjności firmy Henryk Batyra - Maszyny Rolnicze poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnego agregatu do bezorkowej uprawy przedsiewnej z wałem z kształtowymi elementami roboczymi 1 999 935,63
LokalneOgniwo Sp. z o.o.  Specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby funkcjonowania platformy produktu lokalnego e-commerce wraz z modułem do zarządzania oraz analizy potencjału rynku biomasy i produktu lokalnego 281 050,00
Simena Spółdzielnia ZPCh w Radzyniu Podlaskim Wzrost konkurencyjności Simena ZPCH poprzez wdrożenie wyników prac B+R kadłuba mechanizmu napędowego wycieraczek z innowacyjnej zazbrojonej wypraski z tworzywa sztucznego 790 049,69
Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach
Przedsiębiorstwo Metalowe WISBERG Sp. z o.o. w Susznie Wzrost wykorzystania OZE w PM WISBERG Sp. z o.o 842 374,13
PV Solar Projects Sp. z o.o. Budowa elektrowni fotowoltaicznej w m. Rakołupy Duże, gm. Leśniowice 2 429 915,36
Działanie 6.3. Gospodarka odpadami
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju (projekt partnerski) Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK 83 365 529,04
Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020 27 136 914,42 5
GT85 Polska Sp. z o.o. w Lublinie  Nowy wzór dla przedsiębiorstwa 72 000,00
Stoczek Natura Sp. z o.o.  Nowy wzór dla przedsiębiorstwa 31 960,00
SAM Sp. z o.o. w Lublinie  Nowe kanony designu w firmie Sam Sp. z o.o. 67 680,00
SAM Sp. z o.o. w Lublinie  Wzrost konkurencyjności firmy SAM Sp.z o.o. poprzez wdrożenia założeń Strategii wzroniczej 2 706 100,00
Ecodom Explorer Sp. z o.o. (+ partnerzy)  Wykorzystanie biłgorajskiego potencjału kulturowego poprzez stworzenie innowacyjnego produktu sieciowego „MOC HISTORII” Wykorzystanie biłgorajskiego potencjału kulturowego poprzez stworzenie innowacyjnego produktu sieciowego „MOC HISTORII” 24 259 174,42
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 5 081 769,64 4
Biowet Puławy Sp. z o.o.  Opracowanie innowacyjnych szczepionek dla skutecznej profilaktyki chorów gołębi 1 699 118,34
Verano Ryszard Miazga Opracowanie grupy produktów innowacyjnych klimakonwektorów naściennych 1 979 519,14
Verano Ryszard Miazga Rekuperatory nowej generacji – opracowanie grupy innowacyjnych produktów 1 174 983,36
Mega Sp. z o.o.  Rozwój działalności eksportowej firmy Mega Sp. z o.o. poprzez udziału w działaniach w ramach Branżowych Programach Promocji 228 148,80

Pomoc finansowa w ramach uzyskanego pozwolenia

na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

2 980 000,00 2
Stok-Rol Spółka Jawna z Łukowa Zwiększenie zdolności produkcyjnej firmy działającej w na terenie SSE EURO-PARK Wisłosłan, podstrefa Łazy k. Łukowa 1 120 000,00
Stok-Rol Spółka Jawna z Łukowa Budowa nowego zakładu produkcyjnego na terenie SSE EURO-PARK Wisłosłan, podstrefa Łazy k. Łukowa 1 860 000,00

 

 

Dane kontaktowe

EuroCompass Sp. z o.o.
ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin

tel.: 48 81 440 80 90, 48 81 440 80 91

faks: 48 81 440 80 91, 48 81 440 80 92

tel. kom.:

+48 605 577 606 - Ryszard Boguszewski, Prezes Zarządu

+48 607 807 869 - Włodzimierz Styk, Wiceprezes Zarządu

+48 785 550 869 - Dział planowania i przygotowania projektów

+48 665 997 828 - Dział planowania i przygotowania projektów


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000425862 | NIP 712 305 45 11 | REGON 060226186
Numer konta bankowego PKO BP  33 1020 3176 0000 5402 0157 9259