Uczelnie wyższe i jednostki naukowe

Z naszej oferty korzystają również uczelnie wyższe oraz jednostki naukowo-badawcze, wśród których należy wymienić: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Politechnikę Lubelską, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Zakres współpracy obejmuje zarówno wsparcie w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych związanych z rozwojem bazy dydaktyczno- naukowej uczelni wyższej lub instytutu, jak i opracowanie projektów stricte badawczych składanych do współfinansowania ze środków krajowych (np. w ramach środków z NCN i NCBiR) lub europejskich (np. ze środków Programu Horyzont 2020). Więcej na temat efektów naszej współpracy z instytucjami naukowymi można znaleźć poniżej:

 

9577 logoPL2017iapan-logopiwetuplubliniungum 

 

Szczegółowe zestawienie:

 

 

Perspektywa finansowa UE 2007-2013

 

Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota przyznanego dofinansowania w zł Liczba projektów z otrzymanym dofinasowaniem 
R A Z E M 249 143 225,21    7
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 14 962 271,04 1
Politechnika Lubelska Modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej 14 962 271,04

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

na lata 2007-2013

232 612 671,48 5
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie „Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej” 78 731 999,70
Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej 22 120 026,02
Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie 23 786 745,76
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie 68 400 000,00
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach „Innowacyjno – Naukowe Centrum Badań Rolniczych - INCBR” w Puławach 39 573 900,00

Program Współpracy Transgranicznej

Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013

1 568 282,69 1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Zdrowie Priorytetem. Partnerstwo Uniwersytetów Medycznych Polski i Ukrainy na rzecz podniesienia jakości opieki medycznej pogranicza polsko - ukraińskiego 1 568 282,69

 

Perspektywa finansowa UE 2014-2020

 

Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota przyznanego dofinansowania w zł Liczba projektów z otrzymanym dofinasowaniem 
R A Z E M 4 172 827,50    1

Europejski Program Badań i Innowacji

Horyzont 2020

4 172 827,50 1
Państwowy Instytut Weterynarii PIB w Puławach Podniesienie pozycji naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie badań dotyczących zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności 4 172 827,50

Dane kontaktowe

EuroCompass Sp. z o.o.
ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin

tel.: 48 81 440 80 90, 48 81 440 80 91

faks: 48 81 440 80 91, 48 81 440 80 92

tel. kom.:

+48 605 577 606 - Ryszard Boguszewski, Prezes Zarządu

+48 607 807 869 - Włodzimierz Styk, Wiceprezes Zarządu

+48 785 550 869 - Dział planowania i przygotowania projektów

+48 665 997 828 - Dział planowania i przygotowania projektów


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000425862 | NIP 712 305 45 11 | REGON 060226186
Numer konta bankowego PKO BP  33 1020 3176 0000 5402 0157 9259