Planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego

Specjalizujemy się w opracowywaniu strategii rozwoju lokalnego dla gmin i powiatów oraz lokalnych grup działań. Opracowujemy również inne dokumenty o charakterze planistycznym, w tym programy ochrony środowiska, plany gospodarki niskoemisyjnej, lokalne programy rewitalizacji, studia  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin itd. Aktywnie uczestniczymy w procesie aktualizacji strategii rozwoju województwa lubelskiego oraz regionalnej strategii innowacji. Ważnym obszarem naszych działań jest monitorowanie i ewaluacja wdrażanych strategii i planów rozwoju. Przez 11 lat opracowaliśmy ponad 100 dokumentów planistycznych.

 

02

Dokumenty planistyczne opracowane przez firmę EuroCompass

w latach 2007-2018

 

Lp. Nazwa podmiotu zlecającego Tytuł opracowanego dokumentu Rok opracowania  
1. Gmina Dzwola Strategia Rozwoju Gminy Dzwola na lata 2007-2015 2007
2. Gmina Łuków Strategia Rozwoju Gminy Łuków na lata 2007-2015 2007
3. Powiat Lubartowski Strategia Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2007-2015 2007
4. Gmina Abramów Strategia Rozwoju Gminy Abramów na lata 2007-2015 2007
5. Gmina Biłgoraj Strategia Rozwoju Gminy Biłgoraj na lata 2007-2015  2007
6. Gmina Milanów Strategia Rozwoju Gminy Milanów na lata 2007-2015 2007
7. Gmina Michów Strategia Rozwoju Gminy Michów na lata 2007- 2015 2007
8. Powiat Kraśnicki Strategia Rozwoju Powiatu Kraśnickiego na lata 2007-2015 2007
9. Gmina Turobin Strategia Rozwoju Gminy Turobin na lata 2007-2015 2007
10. Gmina Dzierzkowice Strategia Rozwoju Gminy Dzierzkowice na lata 2007-2015 2007
11. Gmina Leśniowice Strategia Rozwoju Gminy Leśniowice do roku 2015  2007
12. Gmina Zamość Strategia Rozwoju Gminy Zamość na lata 2007-2015 2007
13. Miasto Biłgoraj  Strategia Rozwoju Miasta Biłgoraj na lata 2007-2015 2007
14. Powiat Radzyński Strategia Rozwoju Powiatu Radzyńskiego na lata 2008-2015  2008
15. Powiat Chełmski Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2015  2008
16. Powiat Parczewski Strategia Rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 2008-2015 2008
17. Gmina Miejska Biała Podlaska Strategia Rozwoju Miasta Biała Podlaska na lata 2008-2015 2008
18. Powiat Lubelski Strategia Rozwoju Powiatu Lubelskiego 2008
19. Gmina Komarów-Osada Strategia Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2008-2015 2008
20. Gmina Radecznica Strategia Rozwoju Gminy Radecznica na lata 2008-2015 2008
21. Gmina Goraj Strategia Rozwoju Gminy Goraj na lata 208-2015 2008
22. Gmina Wohyń Strategia Rozwoju Gminy Wohyń na lata 2008-2015 2008
23. Gmina Stężyca Strategia Rozwoju Gminy Stężyca na lata 2008-2015 2008
24. Gmina Tuczna Strategia Rozwoju Gminy Tuczna na lata 2008-2015 2008
25. Gmina Fajsławice Strategia Rozwoju Gminy Fajsławice na lata 2008-2015 2008
26. Gmina Biała Podlaska Strategia Rozwoju Gminy Biała Podlaska na lata 2008-2015  2008
27. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem ku Lepszej Przyszłości" Strategia Rozwoju Lokalnego dla LGD "Razem ku Lepszej Przyszłości" 2008
28. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zapiecek" Strategia Rozwoju Lokalnego dla LGD "Zapiecek" 2008
29. Powiat Opolski Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2008-2015 2008
30. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Biłgorajska" Strategia Rozwoju Lokalnego dla LGD "Ziemia Biłgorajska" 2009
31. Gmina Biszcza Strategia Rozwoju Gminy Biszcza na lata 2009-2015 2009
32. Gmina Milejów Strategia Rozwoju Gminy Milejów na lata 2009-2015 2009
33. Powiat Łęczyński Strategia Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2009-2015 2009
34. Gmina Łęczna  Program Rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej 2009
35. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza" Lokalna Strategia Rozwoju dla LGR "W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza" na lata 2010-2015 2010
36. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem ku Lepszej Przyszłości" Koncepcja rozwoju infrastruktury i promocji tworzonego Szlaku Ziemi Łukowskiej 2011
37. Województwo Lubelskie Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020 (wparcie eksperckie) 2012
38. Gmina Bychawa Strategiczny plan działań na rzecz ograniczenia Emisji CO2 w gminie Bychawa do roku 2020 2013
39. Gmina Biłgoraj Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj na lata 2013-2020 2013
40. Gmina Biłgoraj  Plan Rozwoju Przedsiębiorczości Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj na lata 2013-2020 2013
41. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie  Zintegrowany plan działań na terenie Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) Kanału Wieprz-Krzna 2013
42. Gmina Miejska we Włodawie   Strategia Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2020 2014
43. Gmina Miejska we Włodawie   Strategia Rozwoju Turystyki Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014
44. Powiat Janowski Strategia Rozwoju Powiatu Janowskiego na lata 2014-2020 2014
45. Gmina Janów Lubelski Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Janów Lubelski na lata 2014-2022  2014
46. Gmina Miasto Biłgoraj Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Biłgoraj 2014
47. Gmina Lublin Analiza studiów uwarunkowań 13 gmin wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014
48. Gmina Parczew Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Parczew 2015
49. Gmina Miejska Biała Podlaska Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2014-2020 (z perspektywą do roku 2030) 2015
50. Gminy: Trawniki, Siedliszcze, Rejowiec Fabryczny, Krasnystaw, Łopiennik Górny Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego "Zbiornik Wodny Oleśniki" 2015
51. Gminy wchodzące w skład Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego "Aktywne Pogranicze" Zintegrowana Strategia Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego "Aktywne Pogranicze" 2015
52. Gmina Wierzbica Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzbica 2015
53. Gmina Ruda-Huta Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruda-Huta 2015
54. Gmina Tarnogród Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnogród 2015
55. Gmina Kraśnik  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kraśnik 2015
56. Gmina Niedrzwica Duża Program Rozwoju Gminy Niedrzwica Duża na lata 2015-2020 2015
57. Gmina Abramów Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Abramów 2015
58. Gmina Frampol Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Frampol 2015
59. Gmina Zwierzyniec Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zwierzyniec 2015
60. Gmina Biłgoraj Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biłgoraj 2015
61. Gmina Janów Lubelski Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów Lubelski 2015
62. Gmina Dzierzkowice Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dzierzkowice 2015
63. Gmina Miejska Hrubieszów Strategia Rozwoju Miasta Hrubieszów na lata 2015-2020 2015
64. Gmina Frampol Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Frampol na lata 2015-2020 2015
65. Gmina Rossosz Strategia Rozwoju Gmin Partnerskich Obszaru Strategicznej Interwencji "Dolina Zielawy" na lata 2015-2023 2015
66. Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze" Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupa Działania "Nasze Roztocze" na lata 2015-2020 2015
67. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem ku Lepszej Przyszłości" Strategia Rozwoju Lokalnego dla LGD "Razem ku Lepszej Przyszłości" na lata 2015-2020 2015
68. Gmina Jastków  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastków 2015
69. Gmina Wohyń Program Rozwoju Gminy Wohyń na lata 2015-2022 2015
70. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza" Lokalna Strategia Rozwoju dla LGR "W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza" na lata 2015-2020 2015
71. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Biłgorajska" Strategia Rozwoju Lokalnego dla LGD "Ziemia Biłgorajska" na lata 2016-2023 2015
72. Powiat Opolski Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2016-2023 2016
73. Gminy wchodzące w skład inicjatywy Aktywnego Roztocza  Strategiczny Plan Terytorialno-Funkcjonalny w ramach Inicjatywy "Aktywne Roztocze" wraz z Planem Wykonawczym 2016
74. Gmina Jabłonna Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2016-2023 2016
75. Gmina Stężyca Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Stężyca na lata 2016-2023 2016
76. Gmina Biszcza Strategia Rozwoju Gminy Biszcza na lata 2016-2023 2016
77. Powiat Lubelski Diagnoza i Plan Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Województwie Lubelskim do roku 2025 2016
78. Gmina Bychawa Strategia Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023 2016
79. Gmina Czemierniki Strategię Rozwoju Lokalnego Gminy Czemierniki na lata 2016-2022  2016
80. Powiat Lubelski Strategia Rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata 2016-2022 2016
81. Gmina Niedrzwica Duża  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Niedrzwica Duża 2016
82. Gmina Szastarka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szastarka 2016
83. Gmina Szastarka Strategia Rozwoju Gminy Szastarka na lata 2016-2023 2016
84. Gmina Biała Podlaska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Podlaska 2016
85. Gmina Biszcza Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biszcza 2016
86. Gmina Piaski Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2016-2020 (z perspektywą do roku 2023) 2016
87. Gmina Potok Wielki Strategia Rozwoju Gminy Potok Wielki na lata 2016-2023 2016
88. Gmina Ułęż Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ułęż na lata 2016-2023 2016
89. Gmina Miasto Biłgoraj Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Biłgoraj na lata 2016-2022 2016
90. Gmina Szczebrzeszyn Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn na lata 2016-2023 2016
91. Gmina Tarnogród Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Tarnogród na lata 2016-2022 2016
92. Gmina Siedliszcze Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siedliszcze na lata 2016-2023  2016
93. Gmina Serniki Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Serniki na lata 2016-2023 2016
94. Gmina Poniatowa Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 2017
95. Gminy Powiśla  Plan Rozwoju w ramach inicjatywy "Geopark Małopolskiego Przełomu Wisły" 2017
96. Gmina Łęczna  Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2026 2017
97. Gmina Ruda-Huta Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ruda-Huta na lata 2017-2023 2017
98. Gmina Potok Wielki Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Potok Wielki na lata 2017-2023 2017
99. Gmina Biłgoraj Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Biłgoraj na lata 2017-2023  2017
100. Gmina Parczew Program Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Parczew na lata 2017- 2017

Dane kontaktowe

EuroCompass Sp. z o.o.
ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin

tel.: 48 81 440 80 90, 48 81 440 80 91

faks: 48 81 440 80 91, 48 81 440 80 92

tel. kom.:

+48 605 577 606 - Ryszard Boguszewski, Prezes Zarządu

+48 607 807 869 - Włodzimierz Styk, Wiceprezes Zarządu

+48 785 550 869 - Dział planowania i przygotowania projektów

+48 665 997 828 - Dział planowania i przygotowania projektów


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000425862 | NIP 712 305 45 11 | REGON 060226186
Numer konta bankowego PKO BP  33 1020 3176 0000 5402 0157 9259