Nasz zespół

Ryszard Boguszewski – Prezes Zarządu, wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku filologia angielska, podyplomowe studia ekonomiczne o specjalności bankowość i finanse. Specjalizuje się m.in. w zakresie tworzenia regionalnych systemów innowacji oraz planowania strategicznego na poziomie regionalnym i lokalnym (w tym opracowaniu strategii rozwoju miast, gmin i powiatów, rozwoju lokalnych grup działań, tworzenia struktur kooperacyjnych samorządów lokalnych oraz przedsiębiorstw).

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Włodzimierz Styk – Wiceprezes Zarządu, wykształcenie wyższe, doktor nauk rolniczych. Specjalizuje się m.in. w zakresie przygotowania projektów od strony inwestycyjnej (w tym opracowywania wstępnych kosztorysów, audytów energetycznych, studiów wykonalności oraz analiz ekonomiczno-finansowych).

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Beata Filipowicz – wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku ochrona środowiska, studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i finanse. Ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie planowania lokalnego oraz przygotowywania i rozliczania projektów finansowanych ze środków UE. Współautorka licznych strategii i programów rozwoju dla samorządów lokalnych województwa lubelskiego. Praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami potwierdzone m.in. certyfikatem PRINCE2 Practitioner (link do kopii certyfikatu)

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Karolina Nowakowska – wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku geografia (specjalizacja: planowanie przestrzenne) oraz studia magisterskie na kierunku ochrona środowiska. Ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie w zakresie planowania lokalnego oraz przygotowywania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE. Współautorka licznych strategii i programów rozwoju dla samorządów lokalnych województwa lubelskiego. Praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami potwierdzone m.in. certyfikatem PRINCE2 Practitioner (link do kopii certyfikatu)

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Agnieszka Gruszczyńska – wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku ekonomia oraz magisterskie na kierunku matematyka. Posiada 8-letnie doświadczenie w zakresie przygotowywanie i rozliczania projektów inwestycyjnych dla samorządów lokalnych i przedsiębiorstw, specjalista w dziedzinie analiz finansowo-ekonomicznych i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE. Praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami potwierdzone m.in. certyfikatem PRINCE2 Practitioner (link do kopii certyfikatu)

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Michał Styk – wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku informatyka. Specjalista w dziedzinie teleinformatyki i administrowania sieciami komputerowymi, odpowiada m.in. za funkcjonowanie serwerowni, sieci komputerowej i sprzętu firmowego, specjalizuje się w projektach związanych z informatyzacją i rozwojem społeczeństwa cyfrowego. Umiejętności i praktyczna wiedza potwierdzona licznymi certyfikatami.

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tomasz Rutkowski – wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku administracji publicznej, studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami. Specjalista z ponad 12 letnim stażem w zakresie planowania lokalnego oraz przygotowywania projektów inwestycyjnych dla gmin i powiatów. Specjalizuje się projektach związanych z rozwojem społeczeństwa cyfrowego, turystyki i kultury. Praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami potwierdzone m.in. certyfikatem PRINCE2 Practitioner (link do kopii certyfikatu)

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Renata Wołoszyn – wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku finanse i rachunkowość. Ponad 8-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, dotyczących zarówno rozwoju infrastruktury, jak i rozwoju zasobów ludzkich. Specjalizuje się również w analizach finansowo-ekonomicznych i zarzadzaniu projektami od strony finansowej. Praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami potwierdzone m.in. certyfikatem PRINCE2 Foundation (link do kopii certyfikatu)

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Iwona Tarasiuk – wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku ochrona środowiska. Ponad 5-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania i zarządzania projektami inwestycyjnymi dla jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w takich obszarach jak gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii itp. Praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami potwierdzone m.in. certyfikatem PRINCE2 Foundation (link do kopii certyfikatu)

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Karolina Szeląg – wykształcenie wyższe, studia magisterskie o specjalności geografia ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz kartografia i geoinformacja. Ponad 4-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentów planistycznych i operacyjnych. Specjalista ds. analiz i planowania przestrzennego, specjalizuje się m.in. w dziedzinie rozwoju miast i ich odnowy w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Praktyczne umiejętności potwierdzone licznymi certyfikatami w zakresie użytkowania narzędzi GIS i zarzadzania projektami (link do kopii certyfikatu PRINCE2 Practitioner)

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ewelina Borowiec – wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku geografia i specjalności planowanie przestrzenne. Ponad 4-letnie doświadczenie w zakresie analiz przestrzennych i opracowywania dokumentów o charakterze planistycznym. Specjalista ds. analiz i planowania przestrzennego, specjalizuje się m.in. w dziedzinie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. Praktyczne umiejętności potwierdzone licznymi certyfikatami w zakresie użytkowania narzędzi GIS i zarzadzania projektami (link do kopii certyfikatu PRINCE2 Practitioner)

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Marcin Piela – wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku technika rolnicza i leśna, w specjalności odnawialne źródła energii i ekoenergetyka. Ponad 3 letnie doświadczenie w zakresie przygotowania planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa lubelskiego oraz projektów związanych z energetyką odnawialną i efektywnością energetyczną.

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Magdalena Kulczyńska – wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku europeistyka. Ponad 3 letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania projektów dla jednostek naukowych i przedsiębiorstw w obszarze badań i rozwoju, wdrażania innowacji oraz współpracy międzynarodowej.

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Karolina Dziekońska – wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing w agrobiznesie, studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych, studia podyplomowe na kierunku rachunkowość. Ponad 5 letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania i rozliczania projektów inwestycyjnych. Specjalizuje się w analizach finansowo-ekonomicznych i zarządzaniu projektami od strony zamówień publicznych oraz rozliczania finansowego.

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Joanna Smoter Pawlak – wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku socjologia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz  zarządzania projektami europejskimi. Ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie przygotowania i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Specjalizuje się w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów z zakresu integracji społecznej, edukacji i rynku pracy oraz wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwach.

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Magdalena Kołyga – wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku gospodarka przestrzenna o specjalnościach planowanie przestrzenne oraz urbanistyka i polityka przestrzenna. Ponad 2-letnie doświadczenie w zakresie analiz i wizualizacji danych przestrzennych oraz modelowania i dokumentowania opracowań projektowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych GIS i AutoCAD. Specjalizuje się m.in. w planowaniu przestrzennym i opracowywaniu projektów rewitalizacyjnych obszarów miejskich i wiejskich. Praktyczne umiejętności potwierdzone licznymi certyfikatami w zakresie użytkowania narzędzi GIS.

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Anna Kimak – wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku europeistyka. Prawie 2-letnie doświadczenie w zakresie przygotowania projektów europejskich, głównie w dziedzinie edukacji, rozwoju zasobów ludzkich i integracji społecznej.  

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oprócz stałego personelu, firma blisko współpracuje z grupą ponad 50 ekspertów lokalnych i krajowych, dzięki którym istnieje możliwość świadczenia szerokiej gamy usług, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakości i wypracowywaniu dla klientów możliwie najlepszych rozwiązań.

Dane kontaktowe

EuroCompass Sp. z o.o.
ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin

tel.: 48 81 440 80 90, 48 81 440 80 91

faks: 48 81 440 80 91, 48 81 440 80 92

tel. kom.:

+48 605 577 606 - Ryszard Boguszewski, Prezes Zarządu

+48 607 807 869 - Włodzimierz Styk, Wiceprezes Zarządu

+48 785 550 869 - Dział planowania i przygotowania projektów

+48 665 997 828 - Dział planowania i przygotowania projektów


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000425862 | NIP 712 305 45 11 | REGON 060226186
Numer konta bankowego PKO BP  33 1020 3176 0000 5402 0157 9259